نمونه پروژه هایشبکه های بیسیمشرکت مبنا پویش.

بخش کوچکی از پروژه های شرکت مبنا پویش، جهت مشاهده نمونه پروژه های مجموعه مبنا پویش بر روی تصاویر کلیک نمایید.

اجرای پروژه شبکه فیبر نوری توسط مدیا کانورتور عسلویه فاز 22

اجرای پروژه دکل سه وجهی و نصب لینک رادیویی و انتقال تصویر دوربین مداربسته بیسیم

اجرای پروژه دکل سه وجهی و نصب لینک رادیویی و انتقال تصویر دوربین مداربسته بیسیم پروژه گاوداری

پروژه دکل سه وجهی، برقراری لینک رادیویی، نصب دوربین مداربسته

اجرای پروژه نصب لینک رادیویی و انتقال تصویر دوربین مداربسته بیسیم

پروژه نصب دوربین مداربسته، انتقال تصویر بیسیم دوربین مداربسته

پروژه نصب لینک رادیویی، نصب دوربین مداربسته

اجرای پروژه نصب دوربین مداربسته

پروژه برق کمیته امداد استان قزوین

پروژه نصب لینک رادیویی، نصب دوربین مداربسته، انتقال دور تصویر دوربین مداربسته

اجرای پروژه لوله کشی برق و نصب چراغ روشنایی بازرسی کل کشور

پروژه فیبر نوری اجرای کابل کشی فیبر نوری عسلویه فاز 12

پروژه تست فلوک فیبر نوری  عسلویه فاز 12

اجرای پروژه لوله کشی برق و و کابل کشی فیبر نوری

پروژه اجرای چاه ارت

حفاری و لوله گذاری و اجرای کابل کشی فیبر نوری

اجرای پروژه نصب دوربین مداربسته و انتقال تصویر

    خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما